Reklamos savybės (1 dalis)

Kaip suprantama reklamos sąvoka šiai dienai mūsų visuomenėje? Kaip ją apibūdinti? Galima teigi, kad reklama yra kaip tam tikras informacijos perdavimo šaltinis, su tikslu paveikti vartotoją, kad šis atliktų atitinkamus veiksmus reklamuojamos prekės ar paslaugos atžvilgiu.

Reklama taip pat turi ir tik jai būdingas savybes. Remiantis P. Kotlerio reklamos sąvoka (apibrėžimu), galima išskirti šias pagrindines reklamos savybes:

  1. Reklama yra kaip neasmeninis tam tikros informacijos perdavimo (jos pateikimo) būdas;
  2. Reklama yra kaip gerai apmokamas tam tikros informacijos perdavimo (jos pateikimo) būdas;

Taip pat, galima išskirti dvi tam tikras reklamos savybių rūšis. Tai būtų teigiamos savybės ir neigiamos savybės.

Teigiamoms reklamos savybėms galima priskirti šias:

  1. Geba pritraukti didelę ir geografiškai išsibarščiusią visuomenę (tai yra sugeba pasiekti tikslinę auditoriją, esančia bet kuriame pasaulio krašte);
  2. Spausdintos reklamos variantas gali būti perduodamas kitam asmeniui ir taip gamintojui sutaupoma lėšų reklamos (šiai kategorijai manau, kad dar galima priskirti ir stendu nuoma – stendas vienas, pastatytas tam tikroje vietoje ir matomas daugeliui žmonių, kurie keliauja, važiuoja ar eina pro jį). Be to, spausdintą reklamą vartotojas gali peržiūrėti ne kartą;
  3. Galimybė panaudoti daug informacijos perdavimų būdų – reklama per televiziją, radiją ar žurnalą, vietinį laikraštį. (Be to, kaip minėjau, spausdintą reklamą vartotojas gali peržiūrėti ne kartą);

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *