Garantinis fondas

Išmokos iš Garantinio fondo ir įmonės bankrotas

Kai organizacija neturi pakankamai nuosavų lėšų, kad galėtų atsiskaityti su savo darbuotojais,  bankroto administratorius rengia paraišką dėl lėšų iš Garantinio fondo skyrimo. Paraiška ne vėliau kaip per du mėnesius nuo teismo kreditorinių reikalavimų patvirtinimo dienos pateikiama  Įmonių bankroto valdymo departamentui.

Svarbu suprasti, kad Garantinis fondas gali išmokėti ne bet kokias sumas, o turi vadovautis Garantinio fondo įstatymo nuostatomis, kurios nurodo, kad darbuotojui gali būti atlygintas tik toks užmokestis už darbą, kuris negali viršyti trijų paskutinių iš eilės einančių mėnesių  išmokėtos  sumos. Jei išmokėtas darbuotojo darbo užmokestis per minėtą laikotarpį nesiekė minimalios mėnesinės algos dydžio, maksimali įsiskolinimo už darbo užmokestį išmoka bus trijų mėnesių minimalios algos suma.

Garantinis fondas turi griežtai nubrėžtus išmokų dydžius, t.y. kai darbuotojams mokama minimali mėnesinė alga bus sumokama ne mažesnė nei dviejų 2400 litų suma, tačiau vidutiniškai išmokos aukštutinė riba yra ne daugiau kaip 6000 litų. Bankrutuojančios įmonės darbuotojas turi gauti ir kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas, tačiau ji negali būti didesnė nei 800 litų. Darbo kodeksas ir Įmonių bankroto įstatymas numato ir išeitinę išmoką, kuri negali būti didesnė nei 1600 litų. Galimas apmokėjimas darbuotojams už prastovas, tačiau jis taip pat ribojamas ir sudaro ne daugiau nei 800 litų. Pažymėtina, kad išmokos bankrutuojančios organizacijos darbuotojams išmokamos vieną kartą, atskaičius  valstybinio socialinio draudimo įmokas ir gyventojų pajamų mokestį.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *