Mes galim…

Sėkmės durys , tai mūsų pasirinkimas , kuris įtakoja mūsų gyvenimą, nes kiekvienas dedame pastangas dėl geresnio rytojaus.

Kiekvienas gyvenime esame laimėtojas tik privalome įrodyti , koks ir už ką. Kiekvienas mūsų turime širdyje daug meilės tik savotiškai ir skirtingai toji meilė atsispindi mūsų žaidime. Negalime nuleisti rankų , kai patenkame į aikštelę , ten kur kova ir baimė , tai mūsų meilė. Mūsų gyvenimas , tai didžiulė arena , kurioje patįs pasirenkame savo vaidmenį. Negalime pasiduoti , kai tampame kovotojais . Jeigu norime pasiekti tikslą , tuomet privalome stengtis ir ieškoti būdų, kurie padėtų mums labiau įgyvendinti, tai kas mus dominuoja ir imponuoja. Kai žinome , kad gyvenimas , tai ne kortų namas , kur rizika yra didesnė nei aistra. Todėl privalome mokėti atpažinti partnerius, kolegas, draugus, kurie gali būti mūsų idėjos sergėtojai ir puoselėtojai, o kurie tik stebėtojai. Mes norime pergalės, todėl privalome įrodyti, kad galime paimti . Daugelis mėgsta gražiai pakalbėti , tačiau mažas procentas mūsų nori daugiau dirbti. Kiekvienas savo gyvenime sutinkame didelius ir mažus privalumus ir trukumus, todėl privalome stengtis paversti tuo ką norime pliusai. Kad pliusai trauktu minusus , o minusai pliusus ir lygybėje vienas kitą papildytų , bei paverstų mūsų privalumais. Daugelis mūsų gyvenime ieškome savęs , ten kur patįs nežinome ar ištiestu esame. Todėl turime stengtis kuo anksčiau suprasti save , kad galėtume protingai elgtis , kai norime pasiekti rezultatą. Negalime pasiduoti, kai susiduriame su sunkumais. Mes esame kovotojai , dėl ko? Pirmiausiai atkreipkime dėmesį į praėjusias civilizacijas , kuriose viskas keitėsi ir augo link tobulėjimo , todėl ir šiandiena esame priversti savo kartos vaikams , kažką daugiau palikti nei įmanoma. Todėl būdami kovotojais privalome žinoti pagrindinius principus , kurie padėtų išlaikyti rimtį ir susikaupimą reikalingu laiku. Turbūt daugelis mūsų matėme filmą paskutinis samurajus , kuriame kovotojas dar tiksliau pulkininkas patenka su artilerija į pasalą , bet sudėtingą minutę , kada kitas jau būtų nuleidęs rankas ir pasidavęs , tuomet  įrodo savo stiprybę ir pasiaukojančią drąsą, kuri kalba už ji patį ,kada pagrindinis samurajus supranta, kad tai išskirtinė asmenybė ir suranda tarpusavyje  vienas kito privalumus  ir kas keisčiausia , kad vėl pasąmonės galia išlenda filmo baigtyje , kada patįs pradžioje nusprendžia kaip garbingai nori pasitraukti iš kovos. Taigi, kiekvienas mūsų turimepasąmones galia ir negalime leistis manipuliuojami . Įsivaizduokite, jeigu pasąmonės galia egzistuoja , tai kiek filmo kūrėjai gali prišaukti blogos energijos kurdami pasaulio pabaigą. Sakoma , kad mintis materializuojasi ir tai patvirtina ne vienas mūsų kovotojų. 

 

Jules Verne                                                                       Henrichas Goebelis

 

Tačiau , juk  žinome , kad kovoje visada išlieka spalvos , todėl privalome žinoti, kokie dazai mums reikalingi.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *